Právní internetový projekt Saarbrücken


 Available languages: 

German, English, Français, Español, Japanese, Chinese, Korean, Russian, Português, Georgian, Turkish, Italiano, Greek, Česky, Hungarian, Bulgarian, Romanian  

Institut für Rechtsinformatik

Prof. Dr. Maximilian Herberger
Prof. Dr. Helmut Rüßmann

Universitas
Saraviensis

Universitas Saraviensis
 
 Spolkový ústavní soud  Z redakce 

My o nás

Jiní o nás

Časté dotazy

Pošta redakci

Impressum        


 
Jurindex – Web-hledání pro právníky

Právní internetový projekt Institutu pro právní informatiku na univerzitě v Saarbrückenu (Universität des Saarlandes) obsahuje konečně i českou sekci.
Tuto sekci založila a spravuje Irena Malínková, absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ročního studia na Universität des Saarlandes v rámci programu Erasmus-Socrates.
Tvorbou "Linkliste" (seznamu odkazů v češtině a němčině na důležité české webové stránky s právní tematikou) se zabývá Petra Bohůnová, studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a absolventka ročního studia na Universität des Saarlandes v rámci programu Erasmus-Socrates.
Obsah stránek je pravidelně konzultován na každotýdenních sezeních, originál je obvykle v jazyce německém. Do češtiny jsou pravidelně překládány jen Novinky a Link týdne.
Své postřehy a dotazy k tomuto projektu můžete zasílat na adresu: jips-cs@jura.uni-sb.de.


Německé zákony

 

Studium práva v Saarbrückenu

Studijní předpisy, francouzské právo, fakulta, obor právo, více...
 

Spolupráce

Spolkový ústavní soud, Evropský soudní dvůr, Institut Universitaire International Luxembourg, Juripôle de Lorraine, Konference ministrů spravedlnosti, Laboratoire de Droit économique (Luxembourg), více...
 

Soudy, advokáti, administrativa výkonu soudní pravomoci

tiskové zprávy německých soudů, německé soudy a státní zastupitelství, advokáti, spolky, komorya sdružení advokátů, právní organizace, více...
 

Sársko

Zemský sněm, soudnictví v sociální oblasti, soudnictví v oblasti pracovní, finanční soudnictví, více...
 

Kontakty ve světě

Mezinárodní aktivity institutu, Kaoru Kobaski (Univerzita Kobe-Gakuin, Japonsko) – počítač a právo,, Nils Behling - St Louis Diary, více...
 

 Link týdne 


 Novinky 


 Aktuálně ze Saarbrückenu 

Anwaltsliste jetzt mit Suche

Gerichtsliste jetzt mit Suche

Saarbrücker Forum für Mediation

Japanisches Strafrecht (Ida)

remus Comics: Bücher im Intranet

mehr...