Juristisches Internetprojekt Saarbrücken

Juristisches Internetprojekt Saarbrücken
www.jura.uni-sb.de

 

Linkliste - ČeskyJuristische Informationen / Právnické informace

 • http://www.ejustice.cz/
  Informationstechnologien und Gerichtsbarkeit/ Informační technologie a soudnictví


 • http://www.isss.cz/loris/
  Konferenz über Informationssysteme in der Staatsverwaltung/ Konference o informačních systémech ve státní správě


Gerichte / Soudy

 • http://www.mediace.cz/
  Zentrum fuer aussergerichtlichen Schutz den Vermögensrechte, Sühne- und Schiedsverfahren ad hoc / Centrum mimosoudni ochrany majetkových prav, smírčí a rozhodčí řízení ad hoc


Register und Datenbanken / Rejstříky a databáze

 • http://www.podatelny.cz/
  Elektronische Aufgabestelle - dieses Projekt (im Rahmen der Vision e-Government) soll den Bürger und den Unternehmer ermöglichen, die Aufgaben für alle Ämter der Staatverwaltung und der Selbstverwaltung mittels Internet einzureichen/ Elektronická podatelna - Tento projekt (v rámci vize e-Government) by měl občanům a podnikatelům umožnit podávat libovolná podání prostřednictvím Internetu na úřady všech úrovní státní správy i samosprávy.